Jiangsu Mensch Auto Parts Co.,Ltd

Адрес 224003, Китай, Yancheng, NO.66 Xinyang RD., XinYang Industrial Zone, Tinghu, JiangSu
Номера телефона +86 (515) 83065585
Номер факса +86 (515) 83065662
Сайт www.mensch.cn
Описание компании -