ATLI INDUSTRY CO., LIMITED

Адрес , Китай, Hangzhou, NO 1-1305  Changdi Torch Building No.259, Wensan Road ZIP: 310012  Hangzhou, Zhejiang
Номера телефона +86 (571) 85839980
Номер факса +86 (571) 85839980
Сайт WWW.ATLI.CN
Описание компании -